ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Przedszkolne projekty

październik 3

Mały Miś w świecie wielkiej literatury.

''Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła'' Wisława Szymborska

READ MORE
październik 3

Zakamarek – ekotriki na kąciki.

Przyroda ponad wszystko, kiedy czyste środowisko. Bądź eko.

READ MORE
październik 3

Piękna nasza Polska cała.

Piękna nasza Polska cała Piękna żyzna i wspaniała Wiele krain wiele ludów Wiele stolic wiele cudów Lecz najmilsze i najzdrowsze Przecież człeku jest Mazowsze

READ MORE
październik 3

Mała Fabryka Eksperymentów.

„Nie ma chyba nic ciekawszego niż odkrywanie, co kryje się za konkretnymi zjawiskami, sprawdzanie, co się dzieje gdy….”

READ MORE
październik 1

Czyściochowe Przedszkole

Program ma na celu kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych wśród dzieci. Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat.

READ MORE
luty 12

“Gramy zmysłami”.

Jest to innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Podczas realizacji projektu tworzone są odpowiednie warunki do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

READ MORE
luty 12

“Mamo, tato wolę wodę”.

Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

READ MORE
luty 12

„ Z darami natury świat nie jest ponury”

Celem projekt edukacyjnego jest poszerzanie świadomości ekologicznej poprzez inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne.

READ MORE
luty 12

„Zabawa ze sztuką”.

„Zabawa ze sztuką” Program edukacyjny propagujący sztukę. Rozwija u dzieci postawy twórcze, kreatywność oraz innowacyjność. Kształtuje poczucie estetyki i wrażliwość na piękno.

READ MORE
luty 12

„Czyściochowe przedszkole”.

Dzieci przy pomocy tego projektu poznają zasady higieny, w łatwy i przyjemny sposób!

READ MORE
luty 11

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Projekt rozwijający wiedzę na temat Polski i konkretnych regionów naszego kraju. Uczy od najmłodszego poczucie więzi z najbliższym otoczeniem i uwrażliwia na piękno języka polskiego. Kształtuje szacunek do kraju i tożsamość narodową.

READ MORE
luty 11

Mały Miś w świecie wielkiej literatury.

Projekt czytelniczy, który w oparciu o literaturę zachęca do podejmowania wielu różnych aktywności. Dzieci poznają piękno literatury dziecięcej i rozwijają pasje czytelnicze.

READ MORE
lipiec 6

Projekt edukacyjny eTwinning „Jem zdrowo i kolorowo”

Link do tablicy padlet z rezultatami projektu. https://padlet.com/eserafin12/m1yn93ojf6te8oq9 W roku szkolnym 2020/2021 od marca do maja, grupa „ Promyki” brała udział w krajowym projekcie eTwinning “Jem zdrowo i kolorowo”. Projekt polegał na współpracy nauczycieli, rodziców i dzieci z 30 placówek od przedszkola do szkoły podstawowej z całej Polski. Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi na sposoby odżywiania się polskich nastolatków, podniesienie świadomości uczniów dotyczącej produktów żywnościowych, zachęcenie do wybierania zdrowej […]

READ MORE
lipiec 6

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Link do tablicy padlet pt. „Zielnik dla dzieci” https://pl.padlet.com/dorotasebastian77/8pl6r0thgwkz1vo1 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”to projekt, który inspirował do promowania wartości patriotycznych w Katolickim Przedszkolu ks. F. Blachnickiego. Wychowawcy z grupą Promyki zrealizowali 20 zadań projektowych, do udziału byli zaproszeni rodzice. Działania projektowe trwały cały rok – od 15 września 2020 r. do 7 czerwca 2021 r. Głównym celem projektu było kształtowanie szacunku dla własnego państwa, […]

READ MORE