ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Życzenia

Radość Wielkiej Nocy to obecność Pana Zmartwychwstałego w naszym życiu. Ten, który żyje, pragnie dotknąć naszych serc łaską swego zmartwychwstania. Tak jak pierwszych apostołów uczynił swoimi świadkami, tak również i nas czyni świadkami swej paschy. Wznośmy swe serca w górę. Patrzmy na Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Miejmy w nim utkwiony wzrok naszej duszy, by razem z Nim żyć i służyć braciom.

Na radosne dni świąt paschalnych składamy serdeczne życzenia zapatrzenia w Pana Zmartwychwstałego i czerpania z Niego sił do dzielenia się radością Ewangelii !

Z życzeniami –

W imieniu całej społeczności
Zespołu Szkół Katolickich im ks. F. Blachnickiego

Karolina Tołoczko
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich
im ks. F. Blachnickiego w Białymstoku