ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

“Gramy zmysłami”.

W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy w naszym przedszkolu przy ul. Sitarskiej Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Gramy Zmysłami”. Głównym jego celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Podczas zajęć dzieci biorące udział w projekcie mają możliwość poznawania świata wieloma zmysłami oraz zdobywania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Główne cele projektu to:

  • innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci
  • tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:

  • poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
  • wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
  • rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
  • stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
  • tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
  • współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Planowane zadania:

Październik – Ścieżka sensoryczna

Listopad – Słuch

Grudzień – Wzrok

Styczeń – Dotyk

Luty – Węch

Marzec – Smak

Kwiecień – Sensoryczny spacer

Maj – Sensoryczna plastyka