ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Misja i wizja

Misja i wizja

Wizja naszej szkoły

Podstawą i odniesieniem w nauczaniu i wychowaniu w szkole są wartości chrześcijańskie.

Naszym celem jest przygotowanie uczniów, którzy:

 

  • są świadomi swojej tożsamości,
  • są twórczy i otwarci na innych,
  • potrafią rozpoznawać dobro i zło i wybierać dobro,
  • są zdolni podjąć wyzwania współczesnego świata,
  • są dobrze przygotowani do uczestnictwa w dalszym etapie kształcenia;

Dążymy, aby nasi uczniowie wprowadzali w życie ideę Patrona szkoły – bycie „Nowym Człowiekiem”

  • zintegrowanym w swojej osobowości,
  • posiadającym siebie w dawaniu siebie,
  • realizującym siebie przez służbę,
  • prawdziwie wolnym.

Formacja duchowa

Szczególne miejsce w wizji Szkoły zajmuje formacja duchowa dzieci, nauczycieli i rodziców.

Jest ona prowadzona przy pomocy różnorodnych form. Dla dzieci jest to: modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie zajęć, wspólna modlitwa społeczności szkolnej, Anioł Pański, comiesięczne Msze Święte, rekolekcje szkolne;

Nauczyciele mają wspólny czas modlitwy dwa razy w tygodniu, dbają o własny rozwój duchowy poprzez uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez szkołę, dniach skupienia oraz dorocznych rekolekcjach zamkniętych. Swoją chrześcijańską postawą starają się być wzorem godnym naśladowania.

W trosce o duchową formację rodziców szkoła organizuje comiesięczne spotkania formacyjne.

„Istniejemy po to, aby dać dzieciom fundamenty, by w przyszłości one mogły budować lepszy świat.”