ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do Katolickiego Przedszkola im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku przy ul. Sitarskiej 25 i Transportowej 2 rozpoczyna się dzisiaj, tj. 26 lutego 2024 r. i potrwa do 8 marca 2024 r. Nasze przedszkole działa na zasadach przedszkola publicznego, dlatego rekrutacja odbywa się przez system miejski. Aby móc wziąć w niej udział należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie:
Wnioski wypełnione elektronicznie należy wydrukować i podpisane złożyć w sekretariacie danego przedszkola.
W każdym budynku przedszkola przy wejściu lub w sekretariacie będą także przygotowane puste druki do uzupełnienia w razie braku możliwości zgłoszenia elektronicznego.
Tylko wnioski podpisane podpisem elektronicznym nie muszą być składane w formie papierowej.
W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z sekretariatem, tel: 85 65 23 183, 85 67 47 677, 572 411 741. ZAPRASZAMY!

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE im. ks. F. Blachnickiego przy ulicy Sitarskiej 25 (oś. Białostoczek) i Transportowej 2 (oś. Nowe Miasto)

 • rodzinna, przyjazna dziecku atmosfera
 • zwiększona ilość zajęć języka angielskiego
 • oferta zajęć zgodna z podstawą programową MEN
 • zajęcia wspierające rozwój dzieci: logopedyczne, umuzykalniające, ruchowe, rytmika, elementy programowania
 • zajęcia rozwijające doświadczenie religijne dzieci
 • katecheza katolicka
 • codzienne czytanie dla dzieci
 • różnorodne, atrakcyjne imprezy, spotkania i wyjścia do ośrodków kultury
 • warsztaty dla rodziców z dziećmi
 • znakomite warunki lokalowe (Sitarska, Transportowa)
 • dobre wyposażenie
 • własna kuchnia – smaczne jedzenie
 • atrakcyjny plac zabaw
 • leżakowanie dla najmłodszych
 • duży parking
 • opieka nad dziećmi od godz. 6:30 – 17:30

Znakomite warunki lokalowe i lokalizacyjne. Przedszkole mieści się w dwóch budynkach:

 • przy ul. Sitarskiej 25 na osiedlu Białostoczek.
 • przy ul. Transportowej 2, na osiedlu Nowe Miasto, na parterze Katolickiej Szkoły Podstawowej (oddzielnie wydzielona część przedszkolna).

W obu budynkach sale są wyremontowane i wspaniale wyposażone. Każde przedszkole posiada własny plac zabaw oraz bezpłatny parking.

Dlaczego warto posłać swoje dziecko do naszego Przedszkola?

 • Rodzinna atmosfera Przedszkole jest naturalnym przedłużeniem rodziny. Chcemy wspierać rodzinę w jednolitym oddziaływaniu na dziecko w duchu wartości chrześcijańskich. Wierzymy, że tylko takie działania pozwalają na właściwy, integralny rozwój osobowości dziecka. Praca nasza jest oparta na tzw. systemie „rodzinkowym”, w którym młodsze dzieci uczą się od starszych, zaś starsze uczą się troski o innych
 • Wykwalifikowana, kochająca dzieci kadra pedagogiczna W Przedszkolu zatrudnione są osoby nie tylko wykwalifikowane, ale co ważniejsze kompetentne, kochające i rozumiejące potrzeby dzieci, otwarte na współpracę z rodzicami
 • Tradycyjne wartości Możecie być pewni, że Wasze dzieci będą wychowywane w duchu wartości chrześcijańskich – drogich sercu św. Jana Pawła II. Ważna jest dla nas rodzina i wszyscy jej członkowie (także babcie i dziadkowie). Jesteśmy otwarci nowe rzeczy w naukach pedagogicznych i psychologii, ale też wiemy, że nie wszystko to co jest nowe w trendach światowych i europejskich jest dobre dla dzieci
 • Znakomite warunki lokalowe i lokalizacyjne Przedszkole mieści się w budynku przy ul. Sitarskiej 25 na osiedlu Białostoczek. W roku 2014 ukończyliśmy gruntowny remont całego obiektu. Obecnie posiada on bezpłatny parking i wspaniały plac zabaw z nowym sprzętem do zabaw dla dzieci, po modernizacji ul. Sitarskiej dojazd do niego stał się jeszcze łatwiejszy z każdego kierunku.