ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Home Zespół Szkół, informacje ogólne

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Uczniowie naszej szkoły są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 Białystok, ul. Mazowiecka 35, tel. (85) 742-34-34

Zapraszamy do korzystania z pomocy Pedagoga i Psychologa Szkolnego. Z uwagi na szczególne warunki epidemiologiczne związane z Covid – 19 w celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły lub poprzez dziennik elektroniczny.

Zapraszamy do kontaktu.

psycholog – Beata Szarejko, pedagog – Ewa Laskowska