ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH
im. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku
ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677
ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 85 65 23 183

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Strona główna Zespół Szkół, informacje ogólne

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Uczniowie naszej szkoły są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 Białystok, ul. Mazowiecka 35, tel. (85) 742-34-34

Informacje o terminach dyżurów Pedagoga i Psychologa Szkolnego wkrótce.