ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Rekomendacje

Rekomendacje

Ks. Abp Senior dr Stanisław Szymecki

Wypowiedź Jego Ekscelencji Ks. Abp Dr Stanisława Szymeckiego:

„Muszę najpierw pogratulować 20. rocznicy szkoły. Dwudziestu lat pięknej pracy. Ja zawsze chciałem aby były szkoły katolickie w Białymstoku. Dlatego też utworzyliśmy tę szkołę przy Katedrze. Jednak najmilszą mi była szkoła, która powstała na Sitarskiej. Ta którą Pani Dyrektor – z grupą dobrych przyjaciół, którzy mieli te same przekonania i te same dążenia – zorganizowała.

Chodziło o to aby w naszym mieście była taka szkoła, oczywiście katolicka, która byłaby przedłużeniem rodziny. Szkoła, w której dzieci będą mogły otrzymać Boże, katolickie wychowanie, gdzie będą mogły spotkać Boga.

Ta Szkoła spełnia wielkie, piękne zadanie. Rodzice chcą tu posyłać swoje dzieci. Także dzieci cieszą się, że są w takiej szkole, gdyż przebywają w atmosferze, która jest konieczna do właściwego wychowania – atmosferze rodzinnej”.