ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Projekt edukacyjny eTwinning „Jem zdrowo i kolorowo”

Link do tablicy padlet z rezultatami projektu.

W roku szkolnym 2020/2021 od marca do maja, grupa „ Promyki” brała udział w krajowym projekcie eTwinning “Jem zdrowo i kolorowo”. Projekt polegał na współpracy nauczycieli, rodziców i dzieci z 30 placówek od przedszkola do szkoły podstawowej z całej Polski. Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi na sposoby odżywiania się polskich nastolatków, podniesienie świadomości uczniów dotyczącej produktów żywnościowych, zachęcenie do wybierania zdrowej żywności. Uczestnicy projektu poznawali zasady współpracy na platformie TwinSpace.

Grupa „Promyki” wraz z wychowawcą i zainteresowanymi rodzicami aktywnie włączyli się do pracy nad wspólnymi produktami m. in. prezentacją Google Slides, kolekcją Wakeleta czy książką kucharską StoryJumper. Przebieg wybranych działań, tj:

  • konkurs na logo projektu (marzec/kwiecień 2021),
  • ankieta ”Co je polski nastolatek” (kwiecień 2021),
  • prezentacja Co kryje się w naszych ulubionych przekąskach? (kwiecień 2021),
  • Inspirujące plakaty we wspólnej kolekcji Wakeleta (kwiecień 2021),
  • Stworzenie wspólnej prezentacji „kolorowe jadłospisy” z wykorzystaniem Google Slides (maj 2021),
  • Zaprojektowanie wspólnej książki kucharskiej „Nasze kolorowe przepisy” (maj 2021).
  • Podsumowanie i ewaluacja (maj 2021).

We współpracy z rodzicami, nauczycielami i ich wychowankami, założone cele projektu zostały osiągnięte. Dla społeczności grupy Promyki i ich rodziców niektóre z zadań inspirowały i wnosiły nowe doświadczenia w kształtowaniu postaw prozdrowotnych. Dzieciom najbardziej podobały się kolorowe jadłospisy tworzone w programie Canva. Dzięki projektowi rozwijaliśmy kompetencje cyfrowe.

Opracowanie: Dorota Sebastian