ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wyjście do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

Uczniowie kl. I – III udali się na warsztaty do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Uczniowie z zainteresowaniem zwiedzali stałą wystawę muzeum. Zapoznali się z twórczością artysty. Mieli także okazję zobaczyć, jak wygląda pracownia rzeźbiarska. Na koniec każdy mógł poczuć się artystą i wykonać własną pracę z gliny. Wszyscy bardzo się cieszyli, że mogą swoją pracę zabrać ze sobą i pochwalić się nią innym.