ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Mała Fabryka Eksperymentów.

Projekt Mała Fabryka Eksperymentów w nieszablonowy sposób ma zaspokoić naturalną ciekawość świata
przedszkolaków, przyczyniając się do ich wielokierunkowego rozwoju. Zabawy badawcze, proste doświadczenia i eksperymenty z zakresu fizyki, chemii, biologii i ekologii uchylą dzieciom rąbka tajemnicy.