ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

“Mamo, tato wolę wodę”.

Nasze Przedszkole w roku szkolnym 2021/20212 po raz pierwszy przystąpiło do realizacji tego programu.
Nadrzędny cel programu czyli zachęcanie dzieci do picia wody, która jest niezbędnym elementem zrównoważonej diety.

Program edukacyjny „Mamo! Tato! Wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku, w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Założeniem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz
wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Partnerami merytorycznymi „Mamo, Tato, wolę wodę!” są: Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka. Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów, dzieci, poprzez zabawę poznają fascynujący świat wody.

Główne cele programu to:

  • skierowanie uwagi dzieci w wieku przedszkolnym na rolę wody w procesach życiowych,
  • popularyzowanie wiedzy o roli i znaczeniu wody dla życia,
  • zachęcenie dzieci do spożywania wody poprzez zwrócenie uwagi na korzystny wpływ wody na samopoczucie,
  • propagowanie zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania się,
  • podnoszenie standardów edukacji oraz sposobów propagowania
    zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania.