ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

„Czyściochowe przedszkole”.

W roku szkolnym 2021/2022 po raz kolejny nasze przedszkole przy ulicy Sitarskiej bierze udział w projekcie “Czyściochowe przedszkole”. Jest to program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce, organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior.

Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu.

Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program „Czyściochowe Przedszkole” ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

Cele programu:

  • rozwijanie samodzielności higienicznej dzieci,
  • wdrażanie do dbałości o swój wygląd zewnętrzny,
  • wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej,
  • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych z czystością,
  • poznawanie podstawowych zasad higieny, nabywanie nawyków prozdrowotnych,
  • rozwijanie aktywności poznawczej.

Dzięki udostępnionym scenariuszom zajęć poświęconym różnym zagadnieniom higieny (m. in. czystość rąk, korzystanie z toalety, ochrona skóry czy mycie zębów). Dzieci realizując program „Czyściochowe Przedszkole” będą:

  • wiedziały, jakie są przyczyny wielu chorób,
  • wiedziały o myciu rąk w określonych sytuacjach, rozumiały potrzebę każdorazowego mycia rąk przed posiłkiem,
  • wiedziały, dlaczego należy zwalczać zarazki i jak zapobiegać ich roznoszeniu,
  • rozumiały niektóre powody dbania o zdrowie.