ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Biblioteka szkolna

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

List Pani Ireny Koźlińskiej Cała Polska czyta dzieciom

Zasady funkcjonowania biblioteki w okresie zagrożenia epinemicznego COVID-19