ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Link do tablicy padlet pt. „Zielnik dla dzieci”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”to projekt, który inspirował do promowania wartości patriotycznych w Katolickim Przedszkolu ks. F. Blachnickiego. Wychowawcy z grupą Promyki zrealizowali 20 zadań projektowych, do udziału byli zaproszeni rodzice. Działania projektowe trwały cały rok – od 15 września 2020 r. do 7 czerwca 2021 r. Głównym celem projektu było kształtowanie szacunku dla własnego państwa, poczucie tożsamości narodowej, rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, czy poznanie legend i baśni Polskich. Przebieg wybranych działań spośród 20 zrealizowanych:

  • „Czerwone korale” – warsztaty biżuterii regionalno-folkowej (wrzesień 2020 r.)
  • „Piękna Niepodległa” – zasadzenie dębów przez wszystkie 4 grupy przedszkolne (październik 2020),
  • „Według przepisu Babci lub Dziadka” – kiszenie ogórków, degustacja (październik 2020)
  • inscenizacja z okazji 11 listopada – Narodowe Śpiewanie Hymnu (listopad 2020),
  • wystawienie jasełek – kształtowanie tradycji i zwyczajów chrześcijańskich (grudzień 2020),
  • „Poranki patriotyczne” – zainicjowanie działań przez cały tydzień o charakterze patriotycznym, regionalnym, folkowym (kwiecień 2021),
  • „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty” – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na najpiękniejszy wianek z polnych kwiatów (maj 2021),
  • „Dzień Mody Patriotycznej” – zorganizowanie w placówce Dnia Mody Patriotycznej (maj 2021).

Dzięki wspólnym wysiłkom nauczycieli, rodziców i dzieci, założone cele projektu zostały osiągnięte. Dla społeczności grupy Promyki i ich rodziców niektóre z zadań inspirowały i wnosiły nowe doświadczenia w kształtowaniu postaw patriotycznych. Dzieciom najbardziej podobały się zadania, w których mogły aktywnie uczestniczyć, jak kulinarne, czy udział w pokazie mody patriotycznej. Dzięki projektowi jesteśmy bogaci o nowe doświadczenia.

Linki z rezultatami zadań p. Grażyny Zapust i p. Doroty Sebastian: