ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Historia

Historia

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks.  Franciszka Blachnickiego istnieje od 1994 r. Jest szkołą zatwierdzoną przez Księdza Arcybiskupa naszej Archidiecezji i należy do Rady Szkół Katolickich przy Episkopacie Polski. Od 01.09.1995 r. do sierpnia 2014 r. mieściła się w budynku przy ul. Sitarskiej 25 na osiedlu Białostoczek. Od 01.09.2014r. szkoła zajmuje część budynku przy ul.  Transportowej 4. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Katolickie Stowarzyszenie “Ezechiasz”. Od roku 1999 szkoła nosi imię Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego.

Szkoła jest niewielka, uczy się w niej ok. 100 uczniów. Funkcjonuje po jednym oddziale każdej klasy. Szkołę opuściło już dwanaście roczników absolwentów. Od początku istnienia szkoły do roku 2018 funkcję dyrektora pełniła mgr Marzanna Oniśko. Od  roku 2018 funkcję dyrektora objęła pani mgr Karolina Tołoczko.

Szkoła zwraca szczególną uwagę na  wychowanie i integralny rozwój każdego dziecka. Oczekuje współdziałania z rodzicami w jednolitym oddziaływaniu na dziecko i jego katolickim wychowaniu. Pielęgnuje się w niej wartości rodzinne, patriotyczne i  religijne. Szkoła pracuje w oparciu o wypracowany przez siebie System Wychowawczy, który odzwierciedla idee “Nowego Człowieka” według założeń Patrona szkoły ks. Franciszka Blachnickiego.

Uczniowie są bardzo dobrze przygotowani do dalszych etapów kształcenia. Szkoła osiąga wysokie wyniki nauczania, co potwierdzają każdego roku wyniki sprawdzianu zewnętrznego oraz liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach międzyszkolnych, miejskich czy  wojewódzkich. Szkoła jest placówką bezpieczną, wolną od zagrożeń współczesnego świata. W październiku 2014r. szkoła obchodziła jubileusz 20-lecia  swojej działalności.

Od roku szkolnego 2013/2014 w placówce (ul. Sitarska 25) otwarto Katolickie Przedszkole. W roku szkolnym 2017/2018 utworzono dwa oddziały przedszkolne w budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej. Razem tworzą one Katolicki Zespół Szkół im. ks.  F.Blachnickiego w Białymstoku.