ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

System wychowawczy

System wychowawczy

Podstawą i odniesieniem oddziaływań wychowawczych w Szkołach Katolickich im. ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku są wartości chrześcijańskie.

Wychowanie chrześcijańskie, według nauki Kościoła Katolickiego, zdąża nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej, lecz ma na względzie przede wszystkim to, aby ochrzczeni, wprowadzani stopniowo w tajemnicę zbawienia, stawali się z każdym dniem coraz bardziej świadomi otrzymanego daru wiary i dążyli do świętości. Każdy człowiek ma prawo do wychowania. Prawdziwe wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie służy dobru społeczności, których człowiek jest członkiem i w obowiązkach których, gdy dorośnie, będzie brał udział. Praca wychowawcza powinna zmierzać do przygotowania uczniów do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym z zachowaniem kultury narodowej i ojczystych tradycji przy poszanowaniu i otwartości na innych. Powinna kształtować postawy życia zgodnego z wybranymi wartościami, obrony tych wartości przy zachowaniu własnej tożsamości celem tworzenia dobra wspólnego.

Wizją Szkół Katolickich jest wychowanie ucznia ­„Nowego człowieka” – w ujęciu Patrona Szkoły Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Misja Szkół Katolickich wyraża się w słowach. Istniejemy po to, aby dać dzieciom i młodzieży najlepsze fundamenty,by w przyszłości one mogły budować lepszy świat.

Wstęp do Systemu wychowawczego „NOWY CZŁOWIEK” Szkół Katolickich im. ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku

Pliki do pobrania