ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wielki Post

Wielki Post ma odniesienie do trwającego 40 dni postu samego Chrystusa. Jest to czas pokuty przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczyna się od Środy Popielcowej i trwa do początku Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, przy czym do owych czterdziestu dni nie wlicza się niedziel. Czas trwania Wielkiego Postu składa się z dwóch części: pokutnej i pasyjnej, która rozpoczyna się w 5 niedzielę zwaną niedzielą Męki Pańskiej. Od tej niedzieli wszystkie krzyże w kościołach są zasłonięte ciemnym materiałem na znak żałoby.

W pierwszych wiekach chrześcijanie zachowywali ścisły post w dniach upamiętniających śmierć i pobyt ciała Jezusa w grobie już w II wieku. Okres Wielkiego Postu był czasem przygotowania katechumenów do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, które były udzielane podczas Wigilii Paschalnej.

W okresie Wielkiego Postu w sposób szczególny wierni oddają się nabożeństwom Drogi Krzyżowej oraz modlitwie Gorzkich Żali. W czasie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do postu, modlitwy i jałmużny na rzecz osób potrzebujących.