ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Category

Kącik duchowy

Home

Kącik duchowy

Święty Mikołaj, biskup

październik 24, 2022

Biskup Mikołaj ur. się ok. 270 r. w Patras w Grecji. Był jedynakiem wymodlonym przez swoich rodziców. Od najmłodszych lat wyróżniał się pobożnością i wrażliwością na niedolę bliźnich.

READ MORE

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

październik 24, 2022

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów.

READ MORE

ADWENT

październik 24, 2022

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia.

READ MORE

Uroczystość Bożego Narodzenia

październik 24, 2022

Uroczystość Bożego Narodzenia ma swój początek w Jerozolimie. Wg zwyczaju patriarcha Jerozolimy udawał się w procesji z Jerozolimy do Betlejem, odległego o ok. 8 km. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą.

READ MORE

Oktawa Bożego Narodzenia

październik 24, 2022

Uroczystość Narodzenia Pańskiego jest jakby "przedłużona" na 8 kolejnych dni – oktawa (do dnia 1 stycznia włącznie):

READ MORE

Święto Świętej Rodziny

październik 24, 2022

W niedzielę przypadającą w oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzi się święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (w latach, w których Narodzenie Pańskie wypada w niedzielę, święto to obchodzi się 30 grudnia, bez I Nieszporów).

READ MORE