ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

CATEGORY Kącik duchowy

21 września Mateusza Ew.

Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw “Lewi, syn Alfeusza”, dopiero później w innych miejscach wymieniane jest imię Mateusz. Prawdopodobnie Chrystus powołując Lewiego nadał mu imię Mateusz. Imię to nie należy do często spotykanych w Piśmie świętym. Pochodzi z hebr. Mattaj lub Mattanja, co po polsku ozn. “dar Boga”. Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było pobieranie ceł i podatków w Kafarnaum, jednym z większych handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret. […]

READ MORE

Święty Mikołaj, biskup

Biskup Mikołaj ur. się ok. 270 r. w Patras w Grecji. Był jedynakiem wymodlonym przez swoich rodziców. Od najmłodszych lat wyróżniał się pobożnością i wrażliwością na niedolę bliźnich.

READ MORE

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów.

READ MORE

ADWENT

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia.

READ MORE

Uroczystość Bożego Narodzenia

Uroczystość Bożego Narodzenia ma swój początek w Jerozolimie. Wg zwyczaju patriarcha Jerozolimy udawał się w procesji z Jerozolimy do Betlejem, odległego o ok. 8 km. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą.

READ MORE

Oktawa Bożego Narodzenia

Uroczystość Narodzenia Pańskiego jest jakby "przedłużona" na 8 kolejnych dni – oktawa (do dnia 1 stycznia włącznie):

READ MORE

Święto Świętej Rodziny

W niedzielę przypadającą w oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzi się święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (w latach, w których Narodzenie Pańskie wypada w niedzielę, święto to obchodzi się 30 grudnia, bez I Nieszporów).

READ MORE

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi

1 stycznia Kościół obchodzi Uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia.

READ MORE

Objawienie Pańskie

Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych i najstarszych świąt, które uświęcił Kościół. Obchodzone było wcześniej niż Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

READ MORE

Wielki post

Wielki Post to czas, który przygotowuje nas do przeżywania Świąt Wielkiej Nocy. Przez 40 dni poprzez post, modlitwę i jałmużnę staramy zbliżyć się do Boga i ludzi.

READ MORE