ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wielki post

Wielki Post to czas, który przygotowuje nas do przeżywania Świąt Wielkiej Nocy. Przez 40 dni poprzez post, modlitwę i jałmużnę staramy zbliżyć się do Boga i ludzi. Liturgia tego okresu jest dość wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet. Z obrzędów Mszy świętej w tym okresie znika uroczysty hymn “Chwała na wysokości Bogu” (śpiewany jedynie w czasie przypadających w Wielkim Poście uroczystości, np. św. Józefa – 19 marca, czy Zwiastowania Pańskiego – 25 marca) oraz radosna aklamacja “Alleluja” śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii Słowa Alleluja zastępuje aklamacja “Chwała Tobie, Królu wieków” albo “Chwała Tobie, Słowo Boże”. Zakazane jest również przyozdabianie ołtarza kwiatami. Charakterystycznymi dla tego okresu są nabożeństwa pokutne, czyli droga krzyżowa i gorzkie żale.