ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

ADWENT

Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Czas Adwentu dzielimy na dwie części. Pierwsza trwa do 16 grudnia włącznie. W tym czasie zatrzymujemy się nad tajemnicą Paruzji, czyli ponownego przyjścia Pana Jezusa na końcu czasów. Natomiast od 17 grudnia rozpoczyna się czas bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Dopiero w tym czasie w naszych domach powinny pojawiać się pierwsze zewnętrzne oznaki takie jak choinki, czy inne tego typu dekoracje.

Nieodzownym elementem Adwentu są Roraty, czyli Msze Święte poświęcone ku czci NMP Maryi. Ta bardzo dawna tradycja jest nadal w Polsce kultywowana. Roraty odprawiane są w kościołach wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku – Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca – symbolizuje ona obecność Maryi. Początek Rorat w Polsce datuje się na XIII wiek.

Ksiądz odprawiający Msze Święte w Adwencie nakłada ornat w kolorze fioletowym, jedynie III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub – z łaciny – Niedzielą GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: “Gaudete in Domino”, czyli “Radujcie się w Panu”.

W kościołach i domach przygotowuje się również wieńce Adwentowe z 4 świecami zapalanymi w kolejne niedziele.