ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Uroczystość Bożego Narodzenia

Uroczystość Bożego Narodzenia ma swój początek w Jerozolimie. Wg zwyczaju patriarcha Jerozolimy udawał się w procesji z Jerozolimy do Betlejem, odległego o ok. 8 km. W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą. W Rzymie święto Bożego Narodzenia w dniu 25 grudnia zaczęto obchodzić od IV wieku.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. Pamiątką tego jest dzisiejsza Pasterka.

Świadectwa z II wieku n.e mówią o tym, że Jezus narodził się w grocie skalnej. W 326 roku nad grotą Narodzenia Pana Jezusa św. Helena cesarzowa wystawiła bazylikę.

Narodzenie Syna Bożego kryje w sobie prawdę, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama i za grzechy jego potomków: “A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”.

Ze świętami Narodzenia Pańskiego wiąże się bardzo wiele zwyczajów: wigilia, opłatek, sianko pod obrusem, żłóbek, jasełka, kolędy, choinka, życzenia i podarki, składanie sobie wzajemnie wizyt.

Wigilia w Polsce przyjęła się w wieku XVIII, a stała się powszechną tradycją w wieku XX.