ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Święto Świętej Rodziny

W niedzielę przypadającą w oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzi się święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (w latach, w których Narodzenie Pańskie wypada w niedzielę, święto to obchodzi się 30 grudnia, bez I Nieszporów).

Święto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Papież Benedykt XV ustanowił to święto w 1921 roku. W liście Episkopatu Polski do wiernych z 23 października 1968 roku czytamy: „Jest to święto Najświętszej Rodziny – ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina, podobnie jak Rodzina Nazaretańska, jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi”.

Ewangelie podają następujące wydarzenia z życia Najświętszej Rodziny:

1. Zwiastowanie narodzenia Pana Jezusa (Łk 1, 26-38)

2. Nawiedzenie św. Elżbiety (Łk 1, 39-56)

3. Objawienie św. Józefowi przez Anioła tajemnicy wcielenia (Mt 1, 18-25)

4. Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2, 1-20)

5. Nadanie imienia Jezusowi (Łk 2, 21)

6. Oczyszczenie Maryi i ofiarowanie Pana Jezusa (Łk 2, 22-38)

7. Pokłon mędrców (Mt 2, 1-12)

8. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-15)

9. Powrót z Egiptu (Mt 2, 19-21; Łk 2, 39-40)

10. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni (Łk 2, 41-50)

11. Życie ukryte w Nazarecie (Łk 2, 51-52)