ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

CATEGORY Projekty szkolne

Międzynarodowy projekt edukacyjny

Od kwietnia do czerwca grupa uczniów z klasy 5 realizowała międzynarodowy projekt edukacyjny w ramach programu eTwinning.

READ MORE

Projekt eTwinning

Nasza szkoła oraz zaangażowani uczniowie z klasy VII otrzymali Krajową Odznakę Jakości za projekt z języka angielskiego "Christmas all around the world".

READ MORE

Projekt eTwinning

Pod koniec października, sześcioro uczniów z klasy siódmej przystąpiło do międzynarodowego projektu eTwinning z języka angielskiego.

READ MORE