ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Projekt eTwinning

Nasza szkoła oraz zaangażowani uczniowie z klasy VII otrzymali Krajową Odznakę Jakości za projekt z języka angielskiego “Christmas all around the world”.
Kryteriami przyznawania Odznaki Jakości są: innowacja pedagogiczna, integracja z programem nauczania, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii, rezultaty, wpływ i dokumentacja. Jest to “konkretna forma uznania dla nauczycieli i szkół za wysoki poziom zadań realizowanych w eTwinningu oraz zachęta dla uczniów, by kontynuowali udział w etwinningowych zadaniach i konkretny sposób pokazania, że ich wysiłki zostały docenione”.