ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Międzynarodowy projekt edukacyjny

Od kwietnia do czerwca grupa uczniów z klasy 5 realizowała międzynarodowy projekt edukacyjny w ramach programu eTwinning. Krajami partnerskimi były Rumunia, Hiszpania i Turcja oraz trzy szkoły z Polski. Celem projektu było rozwijanie kompetencji kluczowych jakimi są świadomość i ekspresja kulturowa, rozwijanie umiejętności cyfrowych, osobistych, społecznych, nauka uczenia się oraz szlifowanie języka angielskiego.

27 kwietnia na platformie Zoom odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich uczniów biorących udział w projekcie wraz z ich opiekunami. Każdy miał możliwość powiedzenia o sobie kilku zdań w języku angielskim jak również poznania kolegów i koleżanek z innych krajów. Odbyło się również spotkanie na czacie, gdzie uczniowie mieli możliwość swobodnej rozmowy w j. angielskim pod okiem opiekunów.

Wśród zadań jakie mieli wykonać uczniowie były m. in. zaprojektowanie logo projektu, stworzenie książki kucharskiej zawierającej przepisy regionalne, zrobienie prezentacji o swoim mieście i sprawdzenie czy nasze miasta mają ze sobą coś wspólnego.

Pracując nad projektem, w procesie edukacji, uczniowie wykorzystali różne narzędzia takie jak Canva, Wakalet, Google Forms, Padlet, Zoom, Messenger. Takie wykorzystanie nowej technologii daje uczniom możliwość rozwijania zdolności poznawczych, pracy w grupie czy prezentowania własnych opinii szerokiemu gronu uczestników.