ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Bóg w swojej dobroci kolejny raz daje nam łaskę przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Kieruje nasze myśli ku największej Miłości – Jezusowi, który opuścił Chwałę Nieba i stał się człowiekiem, by narodzić się w świecie stęsknionym za pokojem, współczuciem, zrozumieniem, za relacjami i czasem dla bliźniego.

Niech czas Bożego Narodzenia będzie czasem zatrzymania, refleksji nad prawdziwymi wartościami, za którymi warto podążać, czasem napełnienia się Bożą Mocą. Pozwólmy ogarnąć się Chrystusowi, Jego prawdziwej Miłości i przyjmijmy Jego Pokój byśmy mogli w Nowym 2023 roku z odwagą głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie.

W imieniu całej społeczności Zespołu Szkół Katolickich im ks. F. Blachnickiego i Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia “Ezechiasz”

Karolina Tołoczko
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im ks. F. Blachnickiego w Białymstoku