ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Zebranie z Rodzicami i Dzień Adaptacyjny

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że zebrania z rodzicami odbędą się w następującym czasie:

– Przedszkole ul. Transportowa 2, wtorek 30.08.2022r. godz. 16.00

– Przedszkole ul. Sitarska 25, wtorek 30.08.2022r. godz. 17.00

Dzień adaptacyjny dla dzieci nowych:

– Przedszkole ul. Transportowa 2, środa 31.08.2022r. godz. 15.30-17.30

– Przedszkole ul. Sitarska 25, środa 31.08.2022 r. godz. 15.30-17.30

ZAPRASZAMY