ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Wizyta Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego w Białymstoku

19 października uczniów kl. I odwiedzili goście z Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego w Białymstoku.

Dzieci zapoznały się z historią komunikacji miejskiej, aspektami ekologicznymi komunikacji oraz warunkami pracy kierowcy autobusu. Każdy uczeń mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie za kierownicą autobusu.

“Ostatnim przystankiem” była nagroda w postaci gry planszowej uczącej prawidłowych zachowań w transporcie publicznym. Na pewno uatrakcyjni nam czas spędzany z rodziną. To było bardzo udane spotkanie!