ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Teatr pod orzełkiem

Aktorzy “Teatru pod orzełkiem” zaprosili dzieci do pierwszego teatralnego wędrowania. Tym razem po porach roku. Przedszkolaki chętnie z zaproszenia skorzystały. Wesołe piosenki o pracy na roli i o przemijaniu uzupełniały aktorskie dialogi. Dzieci z uwagą i z zaangażowaniem brały udział w tworzeniu przedstawienia. Przegląd pór roku rozpoczęły od wiosennych siewów zboża i roślin, które latem wydadzą plon. Sobótkowe zabawy przy ognisku i puszczanie wianków na wodę zapowiedziały lato. W samym płaszczu strach na wróble pilnował grządek. Starosta i starościna wesołą przyśpiewką zaprosili na dożynki: “Plon niesiemy plon z czterech świata stron”. I znowu będzie zima, a po niej wiosna. I tak w koło.