ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Światowy Dzień Chorego-11 lutego

Zbieramy dary dla Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej w Białymstoku

11 lutego 2021 roku obchodzony jest XXIX Światowy Dzień Chorego.

„Drodzy Bracia i Siostry!

Obchody XXIX Światowego Dnia Chorego, które odbędą się 11lutego 2021 r., we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, to odpowiedni moment, by zwrócić szczególną uwagę na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują, zarówno w miejscach przeznaczonych na ich pielęgnację, jak i na łonie rodziny czy wspólnot. Nasze myśli kierujemy w szczególności do tych, którzy na całym świecie cierpią z powodu skutków pandemii koronawirusa. Wszystkim, zwłaszcza najuboższym i usuniętym na margines wyrażam moją duchową bliskość, zapewniając o trosce i miłości Kościoła….”

fragment orędzia papieża Franciszka wystosowanego na XXIX Światowy Dzień Chorego.

Pełny tekst orędzia umieszczony jest na stronie http://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html

Swoją troskę i pamięć o ludziach chorych możemy okazać poprzez modlitwę, ale również poprzez włączanie się w różnorodne akcje charytatywne. Jedną z nich jest zbiórka środków higienicznych (tylko ręczniki papierowe, papier toaletowy i mydło w płynie ) dla wspieranego już w ten sposób przez naszą szkołę w latach ubiegłych Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku.

Zbiórka rozpocznie się 11 lutego i potrwa do 19 lutego 2021r. na terenie Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Przedszkola przy ul. Transportowej 2 .

Dary serca będzie można zostawić przy wejściu do szkoły lub przedszkola lub przekazać poprzez uczniów dla wychowawcy.