ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Spotkanie z ks. Janem Kruczyńskim

23 lutego 2021 r., w ramach obchodów 100 – lecia urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego mieliśmy okazję spotkać się z ks. Janem Kruczyńskim, bliskim współpracownikiem patrona naszej szkoły. Ks. Jan opowiedział nam o naszym patronie, o tym jaki był, co było dla niego najważniejsze i czego możemy się od niego uczyć.