ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Spotkanie z altowionistką

29 października klasę III odwiedziła pani altowionistka i dyrygentka w jednej osobie. Opowiadała o swojej pracy i pasji jednocześnie. Uczniowie mieli okazję posłuchać jak na żywo brzmi altówka, a także dokładnie przyjrzeć się budowie instrumentu. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem słuchali zaproszonego gościa!