ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Pożegnanie śp. abp. Stanisława Szymeckiego

W przeddzień uroczystości pogrzebowych reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w archikatedrze białostockiej we Mszy św. żałobnej za śp. abp. Stanisława Szymeckiego.

Abp. Stanisław Szymecki jest szczególnie bliski naszym sercom, gdyż współuczestniczył w tworzeniu naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. F. Blachnickiego i był jej serdecznym Przyjacielem.