ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Pasowanie uczniów klasy I

Dnia 27 października 2020 r. odbyło się w naszej szkole pasowanie uczniów klasy I. Uczniowie w uroczystych strojach wzięli udział w przestawieniu. Po złożeniu przyrzeczenia, pani Dyrektor Karolina Tołoczko pasowała wszystkie dzieci na uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej i wręczyła im tarcze szkolne, legitymacje uczniowskie i pamiątkowe dyplomy. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.