ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Pasowanie na przedszkolaka

Dnia 9 Grudnia 2021 roku odbyło się pasowanie na przedszkolaka. W uroczystości brali udział rodzice, dzieci z grupy Chmurki i dyrekcja. Podczas uroczystości maluszki zaprezentowały swoje umiejętności wykonując piosenki, wierszyki i tańce. Następnie pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i medale.