ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

O tygodniu wychowania

14 września społeczność naszej Szkoły razem z innymi katolickimi placówkami oświatowymi naszego miasta wzięła udział we Mszy świętej z okazji XIII Tygodnia Wychowania. Mszy świętej przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp Józef Guzdek. W tym roku hasłem Tygodnia Wychowania były słowa: „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”. Podczas homilii ks. dr Bogdan Skłodowski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego przypomniał nam m.in. historię beatyfikowanej 10 września rodziny Ulmów. Po Mszy św. uczniowie naszej Szkoły obdarowali wszystkich obecnych na Eucharystii słodkim upominkiem.