ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Informujemy, że nasza szkoła po raz kolejny otrzymała w 2023 roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Wysokość pozyskanego wsparcia finansowego, która uzależniona była od liczby uczniów szkoły, wynosi 5000,00 zł, w tym 1000,00 zł stanowi wkład własny. Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup książek, zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej i realizację działań promujących czytelnictwo.