ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Minecraft Education Edition – przygoda, która uczy – luty

Na lekcjach informatyki uczniowie klas 4-7 poznawali innowacyjne narzędzie – Minecraft Education Edition, rekomendowane przez MEN. Importowali mapy edukacyjne korelujące z przedmiotami szkolnymi. Uczniowie wykonując konkretne zadania współdziałali łącząc się ze sobą w poszczególnych światach.

Minecraft Education to narzędzie edukacyjne, które zwiększa zaangażowanie uczniów, poszerza zakres ich pamięci, skupienia i myślenia. Uczenie się przez działanie jest bardzo skuteczną formą przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Minecraft Education rozwija również coraz ważniejsze umiejętności – kreatywność, rozwiązywanie problemów i myślenie systemowe.

Minecraft Education to edukacyjna wersja znanej i lubianej na całym świecie gry wideo. W wyniku współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Microsoftu w ramach programu Laboratoria Przyszłości, dostępna jest dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 4) na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Buduj z Minecraft Education, czyli Szkoła Ucząca z Minecraft Education, to inicjatywa, dzięki której uczniowie uzyskują bezpłatny dostęp do gotowych lekcji. Uczniowie mają szansę na naukę w sześciennym świecie do 6 maja 2024 roku.

Minecraft Education Edition swoją dużą popularnością zawdzięcza swojej wszechstronności i możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb i preferencji. Oto kilka powodów, dla których warto poznać i działać w Minecraft Education Edition:

  1. Kreatywność: pozwala uczniom tworzyć własne światy i budować dowolne struktury. Możliwości są nieograniczone, można tworzyć praktycznie wszystko, od prostych domków do ogromnych budowli i całych miast.
  2. Uczenie się przez zabawę: Minecraft Education wspomaga nauczanie różnych przedmiotów i koncepcji, takich jak literatura, historia, matematyka, informatyka i nauki przyrodnicze.
  3. Przygoda: użytkownicy mogą brać udział w przygodach, eksploracji światów. To platforma dla tych, którzy lubią aktywne zabawy i szukają nowych wyzwań.
  4. Wszechstronność: może być dostosowana do różnych potrzeb i preferencji, posiada kilka trybów do wykorzystania.