ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Kontakt z sekretariatem przedszkola

Szanowni Rodzice,
Uruchomiliśmy nowy numer kontaktowy dla rodziców z przedszkola. W sprawach płatności, rozliczeń oraz naliczeń prosimy o kontakt z nr tel: 572 411 741.