ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Konkurs “Baśniowy świat”


27 kwietnia odbył się w naszej szkole konkurs pt. “Baśniowy świat”, który polegał na najpiękniejszym odczytaniu fragmentu ulubionej baśni/bajki we własnej interpretacji. Uczniowie przebrali się w baśniowe kreacje, dzięki czemu przenieśli słuchaczy do magicznej krainy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i gratulujemy zwycięzcom!