ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Dzień Świętego Mikołaja

Dzień Świętego Mikołaja – dzień inny niż wszystkie. W tym wyjątkowym czasie, już od rana wszystkie dzieci wypatrują Świętego Mikołaja. W naszej szkole też wiele się działo. Klasa II przygotowała przedstawienie, w które aktywnie zaangażowała widownię. Wszystkie dzieci śpiewały i tańczyły. Młodzi artyści pięknie recytowali wiersze. W trakcie występów wołaliśmy, aby Święty Mikołaj przyszedł, ale niestety się nie pojawiał. Gdy wyjątkowy gość już przybył do szkoły radości nie było końca. Wszyscy wyczekiwaliśmy prezentów i wspólnych zdjęć z Mikołajem. Na zakończenie rozegraliśmy Mikołajkowy Turniej Zbijakowy. Ten dzień zostanie zapamiętany na długo!