ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Dzień Myśli Braterskiej

Czuwaj!!! Obchodzony na całym świecie 22 lutego Dzień Myśli Braterskiej, również i w tym roku był świętowany w naszej szkole. Harcerze i Skauci Króla w tym dniu dumnie przyszli do szkoły w mundurach. A do klasy III zawitał druh Grzegorz, który opowiedział o Skautach Króla, zasadach skautowych, umundurowaniu… Spotkanie okazało się zbyt krótkie, ponieważ uczniowie zadawali mnóstwo pytań, na które druh zgodził się odpowiedzieć podczas kolejnych odwiedzin. To był wyjątkowy czas, który na pewno na długo zostanie w naszej pamięci. Dziękujemy!