ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Domowe Kręgi Biblijne Rodzin ZSK im. ks. F. Blachnickiego

Z okazji 100-lecia urodzin naszego Patrona Ks. F. Blachnickiego, zapraszamy wszystkie rodziny ZSK do włączenia się do Domowych Kręgów Biblijnych Rodzin ZSK im. ks. F. Blachnickiego.

Jak założyć Domowy Krąg Biblijny?

To jedna z najprostszych form spotkań biblijnych w Waszych rodzinach. Spotkanie takie odbywa się raz w tygodniu o stałej porze i trwa ok. pół godziny. Treścią spotkania jest głoszenie i rozważanie Słowa Bożego.

Jeśli masz pragnienie czytania Biblii w Rodzinie, zgłoś ten fakt koordynatorom DKB naszej szkoły, Państwu Ewie i Grzegorzowi Borowskim (dkb@budujemyludzi.pl) wraz z ks.asystentem, Mateuszem Dobrzyńskim, którzy podpowiedzą Ci jak to zrobić. Otrzymasz m.in. teksty homilii (komentarza) do wykorzystania w trakcie spotkań DKB.

Zacznij czytać Słowo Boże w swoim domu – jeden rozdział raz w tygodniu o stałej porze. Zapraszaj na to spotkanie swoich domowników lub przyjaciół.

Schemat Domowego Kręgu Biblijnego

Jeden rozdział z Nowego Testamentu (począwszy od Ewangelii wg św. Mateusza) – czytany głośno (wspólnie);

Homilia do powyższego rozdziału – czyta osoba prowadząca krąg (dostępne u koordynatora);

(Możesz dodać inne elementy, np. pieśń, modlitwy, itd.)

Gdy prowadzisz Domowy Krąg Biblijny:

 • Ogłaszasz Królestwo Boże w Twoim domu.
 • Wchodzisz w relację osobistą z Jezusem.
 • Otwierasz się na działanie Ducha Świętego.
 • Doświadczasz nawrócenia, przemiany serca.
 • Słowo Boże Cię uzdrawia.
 • Umacniasz się i wzrastasz w wierze.
 • Budujesz relacje w małej wspólnocie.
 • Dajesz świadectwo o Jezusie.
 • Przyprowadzasz do Jezusa Twoją Rodzinę i Twoich bliźnich.
 • Słowo Boże daje Ci światło i rozeznanie.
 • Nabierasz zdrowego dystansu do problemów, bo Jezus je rozwiązuje.
 • Poznajesz Biblię i kształtujesz w sobie mentalność biblijną

Zapraszamy do zaangażowania.

Kontakt do koordynatorów: dkb@budujemyludzi.pl