ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Bożonarodzeniowe kolędowanie

14 stycznia 2020 roku reprezentanci Katolickiej Szkoły Podstawowej pod opieką pani Anny Matys brali udział w Bożonarodzeniowym Kolędowaniu z udziałem chórów Miasta Białegostoku, które odbyło się w Centrum Wystawienniczo w Białymstoku. Spotkanie rozpoczęło się jasełkami i krótkim przybliżeniem historii niektórych  kolęd i pastorałek. Usłyszeć można było piękne katolickie i prawosławne wykonanie tychże utworów. Wśród wykonawców byli uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich. Na zakończenie spotkania Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda udzielił wszystkim zebranym swego błogosławieństwa.

Więcej zdjęć na stronie: https://archibial.pl/galeria