ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Adaptacja u Kotków.

Proces adaptacji w grupie Kotków przebiega bardzo pozytywnie?. Nasze nowe kociaki świetnie odnajdują się w przedszkolu, a starsze koty z chęcią pomagają nowym kolegom i koleżankom poznawać przedszkolny świat.