ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Dzień Świętego Mikołaja

6 Grudnia przybył z wizytą do przedszkola Mikołaj. Już od rana przedszkolaki z niecierpliwością spoglądały na drzwi i wysłuchiwały “Mikołajowych” dzwoneczków. Każda grupa przygotowała dla honorowego gościa niespodziankę w postaci wierszyków i piosenek. Następnie Mikołaj wręczył każdemu dziecku wspaniały prezent, wykonał pamiątkowe zdjęcie i wyruszył w dalszą drogę.