ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

102 rocznica Odzyskania Niepodległości Polski

Z okazji 11 listopada w 102 rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski dzieci z grup: „Chmurki”, „Słoneczka”, „Gwiazdki” i „Promyki” zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i plastyczne. Dzieci kształtowały patriotyczną postawę na różne sposoby – były kotyliony, flagi biało-czerwone, „Katechizm polskiego dziecka”, utwory patriotyczne i mundury. Dzieci z grupy „Promyki” stanęły do apelu oddając hołd i cześć polskim bohaterom.