ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

CATEGORY Przedszkolne projekty

Mały Miś w świecie wielkiej literatury.

''Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła'' Wisława Szymborska

READ MORE

Zakamarek – ekotriki na kąciki.

Przyroda ponad wszystko, kiedy czyste środowisko. Bądź eko.

READ MORE

Piękna nasza Polska cała.

Piękna nasza Polska cała Piękna żyzna i wspaniała Wiele krain wiele ludów Wiele stolic wiele cudów Lecz najmilsze i najzdrowsze Przecież człeku jest Mazowsze

READ MORE

Mała Fabryka Eksperymentów.

„Nie ma chyba nic ciekawszego niż odkrywanie, co kryje się za konkretnymi zjawiskami, sprawdzanie, co się dzieje gdy….”

READ MORE

Czyściochowe Przedszkole

Program ma na celu kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych wśród dzieci. Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat.

READ MORE

“Gramy zmysłami”.

Jest to innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Podczas realizacji projektu tworzone są odpowiednie warunki do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

READ MORE

“Mamo, tato wolę wodę”.

Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

READ MORE

„ Z darami natury świat nie jest ponury”

Celem projekt edukacyjnego jest poszerzanie świadomości ekologicznej poprzez inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne.

READ MORE

„Zabawa ze sztuką”.

„Zabawa ze sztuką” Program edukacyjny propagujący sztukę. Rozwija u dzieci postawy twórcze, kreatywność oraz innowacyjność. Kształtuje poczucie estetyki i wrażliwość na piękno.

READ MORE

„Czyściochowe przedszkole”.

Dzieci przy pomocy tego projektu poznają zasady higieny, w łatwy i przyjemny sposób!

READ MORE