ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

CATEGORY Przedszkolne projekty

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Projekt rozwijający wiedzę na temat Polski i konkretnych regionów naszego kraju. Uczy od najmłodszego poczucie więzi z najbliższym otoczeniem i uwrażliwia na piękno języka polskiego. Kształtuje szacunek do kraju i tożsamość narodową.

READ MORE

Mały Miś w świecie wielkiej literatury.

Projekt czytelniczy, który w oparciu o literaturę zachęca do podejmowania wielu różnych aktywności. Dzieci poznają piękno literatury dziecięcej i rozwijają pasje czytelnicze.

READ MORE

Projekt edukacyjny eTwinning „Jem zdrowo i kolorowo”

Link do tablicy padlet z rezultatami projektu. https://padlet.com/eserafin12/m1yn93ojf6te8oq9 W roku szkolnym 2020/2021 od marca do maja, grupa „ Promyki” brała udział w krajowym projekcie eTwinning “Jem zdrowo i kolorowo”. Projekt polegał na współpracy nauczycieli, rodziców i dzieci z 30 placówek od przedszkola do szkoły podstawowej z całej Polski. Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi na sposoby odżywiania się polskich nastolatków, podniesienie świadomości uczniów dotyczącej produktów żywnościowych, zachęcenie do wybierania zdrowej […]

READ MORE

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

Link do tablicy padlet pt. „Zielnik dla dzieci” https://pl.padlet.com/dorotasebastian77/8pl6r0thgwkz1vo1 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”to projekt, który inspirował do promowania wartości patriotycznych w Katolickim Przedszkolu ks. F. Blachnickiego. Wychowawcy z grupą Promyki zrealizowali 20 zadań projektowych, do udziału byli zaproszeni rodzice. Działania projektowe trwały cały rok – od 15 września 2020 r. do 7 czerwca 2021 r. Głównym celem projektu było kształtowanie szacunku dla własnego państwa, […]

READ MORE