ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICHim. ks. F. Blachnickiego w Białymstoku

ul. Transportowa 2, 15–399 Białystok | tel: 85 67 47 677

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok | tel: 572 411 741 / 85 65 23 183

Projekty edukacyjne

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu podsumowującego zajęcia cyfrowe w miesiącu marcu.
Zajęcia zrealizowane zostały przy użyciu sprzętu zakupionego z programu Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci #CentrumGovTech #MEiN #technologie #edukacja #nauka #EdTech #EduTech #szkoła #innowacje

Laboratoria Przyszłości – Zajęcia medialno – fotograficzne

Od lutego 2023 nasza szkoła rozpoczęła prowadzenie dodatkowych zajęć z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach Rządowego Programu “Laboratoria Przyszłości”.

Zajęcia medialno – fotograficzne (zakupiony sprzęt to m.in. aparaty cyfrowe) umożliwiają uczniom poznanie podstaw fotografii (trójkąt ekspozycji, budowa aparatu, itp.), obsługi sprzętu fotograficznego w tym oświetlenia. Dodatkowo uczniowie poszerzą swoją wiedzę o sposoby prostej obróbki zdjęć, pracy w różnych programach i aplikacjach do tworzenia grafik (plakat, prezentacja, kolaży zdjęć, logo i szablon marki, krótkich filmów), wydruku grafik i zdjęć.

#LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci

Laboratoria Przyszłości – Zajęcia cyfrowe

Od lutego 2023 nasza szkoła rozpoczęła prowadzenie dodatkowych zajęć z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach Rządowego Programu “Laboratoria Przyszłości”.

Jednymi z nich są:
Zajęcia cyfrowe (zakupiony sprzęt to m.in. drukarka 3D, długopisy 3D,  klocki Lego Education,  roboty Abilix) pozwalają uczniom poszerzyć wiadomości z zakresu obsługi komputera, pracy w różnych programach i aplikacjach, nauczyć się podstaw programowania, tworzenia grafiki i animacji komputerowych oraz druku 3D.

#LaboratoriaPrzyszłości  #LaboratoriaPrzyszlosci

Koło małego odkrywcy

Projekt badawczy „Poznajemy okolice szkoły”

18 września 2020r. uczniowie klasy VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Blachnickiego realizowali projekt badawczy „Poznajemy okolice szkoły”. Opierał się on na praktycznym wykorzystaniu umiejętności, opanowanych podczas lekcji matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania wymagały m. in. dokonywania pomiarów długości, czasu, wyznaczania różnymi metodami kierunków geograficznych. Ponadto uczniowie posługiwali się kluczami i atlasami do oznaczania roślin, opisywali florę najbliższej okolicy, badali pH gleby, wyznaczali szybkość poruszania się, obliczali pole figur i objętość brył.

Projekt został opracowany przez nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a bezpośredni nadzór podczas zajęć sprawowała Alicja Szymańska – nauczyciel biologii i fizyki.

NIESAMOWITE ŻYCIE MRÓWEK

Klasa II w połowie września 2020 roku brała udział w projekcie edukacyjnym „Niesamowite życie mrówek”. Uczniowie mieli okazję być odkrywcami i prawdziwymi tropicielami. Na początku niewiele wiedzieli o mrówkach, ale dzięki wnikliwej lekturze książek przyrodniczych, własnym obserwacjom, filmom, a przede wszystkim po spotkaniu z myrmekologiem (hodowcą mrówek) stali się prawdziwymi ekspertami. Podczas realizacji projektu stworzyli własnoręcznie wykonane mrowiska, sprawdzali, ile centymetrów mogą mieć mrowiska w naturalnym środowisku, a nawet pisali wiersze na temat mrówek. Był to niezwykły czas, w którym każdy z uczniów odkrył, że mrówki to niezwykłe zwierzęta, których nie należy się bać, a o które trzeba dbać!